Page on Facebook  

   

 

ประกาศรับสมัครนักเรียน
ระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล)  รับสมัคร วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2563
                                            (เด็กต้องมีอายุ 3 ปีบริบูรณ์ ก่อนวันที่ 17 พฤษภาคม 2563)

มอบตัว                                  วันที่ 14 มีนาคม 2563 09.00 - 12.00 น.

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1          รับสมัคร วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2563

มอบตัว                                   วันที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

สถานที่รับสมัคร                        ห้องธุรการ เวลา 09.00 – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสมัคร
1) รูปถ่ายหน้าตรงผู้สมัคร ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2) สำเนาสูติบัตรนักเรียนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
3) สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียนผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ
4) สำเนาทะเบียนบ้านบิดาและมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
5) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดาและมารดา อย่างละ 1 ฉบับ
6) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

เกณฑ์ อายุ เด็กที่รับสมัคร
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 คือ เด็กที่เกิดในช่วงระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 2559 – 16 พ.ค. 2560
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 2 คือ เด็กที่เกิดในช่วงระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 2558 – 16 พ.ค. 2559
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 คือ เด็กที่เกิดในช่วงระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 2557 – 16 พ.ค. 2558
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 1 คือ เด็กที่เกิดในช่วงระหว่าง วันที่ 17 พ.ค. 2556 – 16 พ.ค. 2557

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร: 0 4300 1540 , Fanpage  on Facebook : โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว อบจ.ขอนแก่น

   

ผู้บริหาร  

   

Login Form For Admin  

   

 

   

พยากรณ์อากาศ  

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม  

3464227
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
164
614
3082
3457403
17280
33433
3464227

IP ของคุณ: 3.225.221.151
Sat, 28 May 2022 03:51:56 +0000