นางวนิดา  วรุณศรี

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา

   
           

น.ส.ภิญญาภัสส์  ทิพย์โยธา

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสุภาพร  โคเพ็ชร์

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

น.ส.รัชริกุล  จงร่วมกลาง

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ 

       

น.ส.จริยา  กาพล

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

น.ส.รัติกาล  บุญชัยศิริ

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

นายไพโรจน์  บุญจง

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

       
 

นายสุวิจักขณ์  บรรยง

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

น.ส.นงลักษณ์  จงเทพ

ครู

 

นางวรุณี  แอช

ครูผู้ชวย

 

       

นายอรรถพล  วิรัตน์

ครูผู้ช่วย

 
 

นางจันทร์เพ็ญ  ผ่องแผ้ว

ครูผู้ช่วย

 
 

นายภาคิน  เศรษฐภักดี

ครูผู้ช่วย

 
   

น.ส.ชลากร  อัยจักร์

ผู้ช่วยครู

 

 

น.ส.กันย์วิกร  วงษ์ประเสริฐ

ผู้ช่วยครู

 

 

น.ส.สุกัญญา  ปิดตาระเต

ผู้ช่วยครู

 

   

น.ส.ประภาสิริ  บางปา

ผู้ช่วยครู

 

นายเดชา  พลรักษา

ครูช่วยสอน

 

น.ส.เพ็ญวิไล  ไทยเมืองพล

ครูช่วยสอน

 

 

 

น.ส.รชพร  สีนวล

ครูช่วยสอน

 

 

น.ส.ศุภวรรณ  ถนอมชีพ

ครูช่วยสอน 

 

 

น.ส.สุฎาพร  รามัญวงศ์

ครูช่วยสอน 

 

     

 

น.ส.ยุวธิดา  กุลวงษ์

ครูช่วยสอน

       

 

       

 

 

       

 

   

ผู้บริหาร  

   

Facebook  

   

Login Form For Admin  

   

พยากรณ์อากาศ  

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม  

2014090
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
802
1053
6796
1997235
20189
42521
2014090

IP ของคุณ: 54.221.75.115
Sat, 17 Nov 2018 10:42:26 +0000
   

ราคาน้ำมัน