การศึกษา ศษ.ม.การบริหารการศึกษา    
   

นางวนิดา  วรุณศรี

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา

   
         

น.ส.ภิญญาภัสส์  ทิพย์โยธา

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

นางสุภาพร  โคเพ็ชร์

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

น.ส.รัชริกุล  จงร่วมกลาง

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ 

   

น.ส.จริยา  กาพล

ครู

 

น.ส.รัติกาล  บุญชัยศิริ

ครู

 

น.ส.นงลักษณ์  จงเทพ

ครู

       
 

นายไพโรจน์  บุญจง

ครู

 

นายวินัย  บรรยง

ครู

 

น.ส.ชลากร  อัยจักร์

ผู้ช่วยครู

       

น.ส.กันย์วิกร  วงษ์ประเสริฐ

ผู้ช่วยครู

 
 

น.ส.สุกัญญา  ปิดตาระเต

ผู้ช่วยครู

 
 

น.ส.ประภาสิริ  บางปา

ผู้ช่วยครู

 
   

นายเดชา  พลรักษา

ครูช่วยสอน

 

 

น.ส.นิดติญา  นันภักดี

ครูช่วยสอน

 

 

น.ส.บุษยา  มาตย์นอก

ครูช่วยสอน

 

   

น.ส.เพ็ญวิไล  ไทยเมืองพล

ครูช่วยสอน

 

น.ส.อังคารธิดา  หลินศรี

ครูช่วยสอน

 

น.ส.รชพร  สีนวล

ครูช่วยสอน

 

 

น.ส.ศรัณยา  ภูสง่า

ครูช่วยสอน

 

น.ส.ศุภวรรณ  ถนอมชีพ

ครูช่วยสอน

 

น.ส.สุฎาพร  รามัญวงศ์

ครูช่วยสอน

       

น.ส.ยุวธิดา  กุลวงษ์

ครูช่วยสอน

       
   

ผู้บริหาร  

   

Facebook  

   

พยากรณ์อากาศ  

   

Login Form For Admin  

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม  

1759002
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
776
187
963
1752023
29581
126406
1759002

IP ของคุณ: 54.198.119.26
Mon, 28 May 2018 04:50:48 +0000
   

ราคาน้ำมัน