Page on Facebook  

   

 

       
   

น.ส.จริยา  กาพล

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา

   
           

น.ส.ญาณวีร์  ทศดร

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

น.ส.รัชริกุล  จงร่วมกลาง

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ 

 

น.ส.รัติกาล  บุญชัยศิริ

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

       

นายไพโรจน์  บุญจง

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นายสุวิจักขณ์  บรรยง

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

นางรัตนาภรณ์  ทองหล่อ

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

       

น.ส.นงลักษณ์  จงเทพ

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

นางวรุณี  แอช

ครู

 

นายภาคิน  เศรษฐภักดี

ครู

 

       

น.ส.กนิษฐา  จอดนอก

ครู

 

น.ส.จันญวรรย์  เดิมสันเทียะ

ครู

 

น.ส.ชลากร  อัยจักร์

ผู้ช่วยครู

   

น.ส.กันย์วิกร  วงษ์ประเสริฐ

ผู้ช่วยครู

 

น.ส.สุกัญญา  ปิดตาระเต

ผู้ช่วยครู

 

น.ส.ประภาสิริ  บางปา

ผู้ช่วยครู

     

น.ส.รชพร  สีนวล

ครูช่วยสอน

 

น.ส.ธนิดา  ศรีวงษ์

ครูช่วยสอน

 
 

 นายธนวัชร  เสนาเมือง

ครูช่วยสอน

   

 

   

น.ส.ปฏิญญา  นิลชา

ครูช่วยสอน

 

 

 

 

 

 

 

     

 

         

 

       

 

 

       

 

   

ผู้บริหาร  

   

Login Form For Admin  

   

 

   

 

 

   

พยากรณ์อากาศ  

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม  

3625170
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
190
1986
8817
3608788
25084
24078
3625170

IP ของคุณ: 18.207.136.189
Sun, 27 Nov 2022 08:21:34 +0000