Page on Facebook  

   

 

       
   

นางสาวจริยา  กาพล

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

หัวหน้าระดับชั้นประถมศึกษา

   
           

นางสาวญาณวีร์  ทศดร

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวรัชริกุล  จงร่วมกลาง

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ 

 

นายไพโรจน์  บุญจง

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

       

นายสุวิจักขณ์  บรรยง

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางรัตนาภรณ์  ทองหล่อ

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

 

นางสาวสุภัสรา ดีสะอาด

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ

       

 

นายชูพงษ์ ลาลำโกน

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ

 

 นางสาวนงลักษณ์  จงเทพ

ครู

วิทยฐานะครูชำนาญการ 
 

นายภาคิน  เศรษฐภักดี

ครู

 

       

นางสาวกนิษฐา  จอดนอก

ครู

 

นางสาวจันญวรรย์  เดิมสันเทียะ

ครู

 

นางวรุณี  แอช

ครู

   

นางสาวกันย์วิกร  วงษ์ประเสริฐ

ผู้ช่วยครู

 

นางสาวสุกัญญา  ปิดตาระเต

ผู้ช่วยครู

 

นางสาวประภาสิริ  บางปา

ผู้ช่วยครู

     

นางสาวชลากร  อัยจักร์

ผู้ช่วยครู

 

นางสาวธนิดา  ศรีวงษ์

ครูช่วยสอน

 
 

 นายธนวัชร  เสนาเมือง

ครูช่วยสอน

   

 

   

นางสาวปฏิญญา  นิลชา

ครูช่วยสอน

 

 

 

นางสาวรชพร  สีนวล

ครูช่วยสอน

 

 

 

 

 

 

     

 

         

 

       

 

 

       

 

   

ผู้บริหาร  

   

วารสาร  

   

Login Form For Admin  

   

 

   

 

 

   

พยากรณ์อากาศ  

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม  

3952925
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
338
816
3248
3942721
23027
27937
3952925

IP ของคุณ: 3.239.59.31
Wed, 27 Sep 2023 08:01:49 +0000