• กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561
  • กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561
  • โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว เข้ารับการนิเทศติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่าย
  • กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Prev Next

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

23-05-2561 Hits:9 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 เดือน พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ได้จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน...

Read more

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

18-02-2561 Hits:193 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2561

ระเบียบการรับสมัครนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ระดับก่อนประถมศึกษา – ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561   ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) วันที่รับสมัคร                        วันที่ 28...

Read more

การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงสร้างบริหารงาน 4 ฝ่าย ประจำปี 2560

10-01-2561 Hits:190 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

การนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงสร้างบริหารงาน 4 ฝ่าย ประจำปี 2560

  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 4...

Read more

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2561

10-01-2561 Hits:233 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2561

  เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ปี...

Read more

กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560

28-12-2560 Hits:220 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

กิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560

  เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2560 ณ...

Read more

กิจกรรมการเพาะเห็ดขอนขาว ในโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

26-12-2560 Hits:223 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

กิจกรรมการเพาะเห็ดขอนขาว ในโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

  1.  ชื่อโครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น            กิจกรรมการเพาะเห็ดขอนขาว 2.  หลักการและเหตุผล   เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดรวมถึงการพัฒนาและบริหารประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางคำนึงถึงความประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวตลอดจนใช้ความรู้ความรอบคอบและคุณธรรมประกอบการวางแผนการตัดสินใจและการกระทำซึ่งโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวได้เห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากร นักเรียน  ชุมชน  ในการดำรงอยู่ และปฏิบัติตนให้ดำเนินไปในทางสายกลางเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกโลกาภิวัตน์โดยการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่ ...

Read more

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

22-12-2560 Hits:238 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่...

Read more

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560

23-11-2560 Hits:247 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

 พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25...

Read more

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว เข้ารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้…

23-11-2560 Hits:235 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว เข้ารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว เข้ารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน...

Read more

โรงเรียนบ้านหนองเสี่้ยว เข้ารับการตรวจสอบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ

22-11-2560 Hits:233 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

โรงเรียนบ้านหนองเสี่้ยว เข้ารับการตรวจสอบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี่้ยว เข้ารับการตรวจสอบงานการเงิน การบัญชี...

Read more

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู จากโรงเรียนเทศบาลบ้านป่าเปื่อยเทพอำนวย เข้าร่ว…

14-11-2560 Hits:253 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู จากโรงเรียนเทศบาลบ้านป่าเปื่อยเทพอำนวย เข้าร่วมศึกษาดูงาน

  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ต้อนรับ คณะผู้บริหาร...

Read more

คณะครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมอบรมสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย

07-11-2560 Hits:262 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

คณะครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมอบรมสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 คณะครูระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว เข้าร่วมอบรมสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย ร่วมด้วยคณะครูระดับปฐมวัย จากโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)...

Read more

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2560

07-11-2560 Hits:259 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี...

Read more

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

12-10-2560 Hits:159 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ศึกษาดูงานโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

  เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 นายอนุพล  มาตย์นอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนเทศบาล...

Read more

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560

11-09-2560 Hits:522 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ได้กำหนดจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา...

Read more

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

31-08-2560 Hits:716 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว โดยนายอนุพล มาตย์นอก...

Read more

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2560

10-08-2560 Hits:424 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2560

  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปี...

Read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

10-08-2560 Hits:479 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี...

Read more

การศึกษาอบรม หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา: 4.0 รุ่นที่ 4

10-08-2560 Hits:447 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

การศึกษาอบรม หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา: 4.0 รุ่นที่ 4

  ระหว่างวันที่ 4 - 17 สิงหาคม 2560 นายอนุพล  มาตย์นอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการศึกษาอบรม...

Read more

การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

04-08-2560 Hits:595 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

  เมื่อระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 นายอนุพล  มาตย์นอก ตำแหน่ง...

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

04-08-2560 Hits:318 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

  เมื่อระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 นายอนุพล  มาตย์นอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา...

Read more

ครูสุภาพร และครูรัชริกุลเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อน วิทยฐานะ

25-07-2560 Hits:423 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

ครูสุภาพร และครูรัชริกุลเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อน วิทยฐานะ

  นายอนุพล มาตย์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว และนางวนิดา วรุณศรี ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินข้าราชการเพื่อให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ เมื่อวันศุกร์ที่ 14...

Read more

การประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายการจัดการศึกษาท้องถิ่น ขอนแก่น - ชัยภูมิ

11-07-2560 Hits:609 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

การประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายการจัดการศึกษาท้องถิ่น ขอนแก่น - ชัยภูมิ

เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.ทางโรงเรียนศูนย์เครือข่ายการจัดการศึกษาท้องถิ่น ขอนแก่น - ชัยภูมิ...

Read more

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

07-07-2560 Hits:592 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

  วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายอนุพล  มาตย์นอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู และนักเรียน ร่วมกับชุมชนบ้านหนองเสี้ยว...

Read more
   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น

   
   

ผู้บริหาร  

   

Facebook  

   

พยากรณ์อากาศ  

   

Login Form For Admin  

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม  

1759052
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
826
187
1013
1752023
29631
126406
1759052

IP ของคุณ: 54.198.119.26
Mon, 28 May 2018 04:57:59 +0000
   

ราคาน้ำมัน