ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุภาพร  โคเพ็ชร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานที่ได้รับมอบหมาย

- งานวางแผนการศึกษา

- งานพัสดุ

- งานบริหารงานบุคคล

- งานคณะกรรมการสถานศึกษา

- งานจัดระบบควบคุมภายใน

 

 

 

 

 

   
       

นายภาคิน  เศรษฐภักดี

ครูผู้ช่วย

งานที่ได้รับมอบหมาย

- งานวางแผนการศึกษา

- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

- งานรายงานผลการปฏิบัติงาน

   
       

นางชนัดดา  ตั้งอุทัยกูล

ผช.นักจัดการงานทั่วไป

งานที่ได้รับมอบหมาย

- งานวางแผนการศึกษา

- งานการเงิน บัญชี

- งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

- งานจัดระบบควบคุมภายใน

 

 

 

 

 

 

 

   
       

นางสาวธนาภรณ์  สมพมิตร

ผช.จพง.ธุรการ

งานที่ได้รับมอบหมาย

- งานสารบรรณ

- งานบริหารงานบุคคล

- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

   
       

นางสาวสมปอง  ลอยนอก

คนงานประจำโรงเรียน

งานที่ได้รับมอบหมาย

- งานสารบรรณ

- งานการเงิน บัญชี

- งานพัสดุ

- งานคณะกรรมการสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

   
       

นางกัณนิกา  สุขเพีย

คนงานประจำโรงเรียน

งานที่ได้รับมอบหมาย

- งานคณะกรรมการสถานศึกษา

- งานบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
       

นางสาวพวงผกา  จิตวิขาม

คนงานประจำโรงเรียน

งานที่ได้รับมอบหมาย

- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

- งานรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

   
       
   

ผู้บริหาร  

   

Facebook  

   

Login Form For Admin  

   

พยากรณ์อากาศ  

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม  

2014098
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
810
1053
6804
1997235
20197
42521
2014098

IP ของคุณ: 54.221.75.115
Sat, 17 Nov 2018 10:49:46 +0000
   

ราคาน้ำมัน