ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสุภาพร  โคเพ็ชร์

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

งานที่ได้รับมอบหมาย

- งานวางแผนการศึกษา

- งานพัสดุ

- งานบริหารงานบุคคล

- งานคณะกรรมการสถานศึกษา

- งานจัดระบบควบคุมภายใน

 

 

 

 

 

   
       

นายภาคิน  เศรษฐภักดี

ครูผู้ช่วย

งานที่ได้รับมอบหมาย

- งานวางแผนการศึกษา

- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

- งานรายงานผลการปฏิบัติงาน

   
       

นางชนัดดา  ตั้งอุทัยกูล

ผช.นักจัดการงานทั่วไป

งานที่ได้รับมอบหมาย

- งานวางแผนการศึกษา

- งานการเงิน บัญชี

- งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

- งานจัดระบบควบคุมภายใน

 

 

 

 

 

 

 

   
       

นางสาวธนาภรณ์  สมพมิตร

ผช.จพง.ธุรการ

งานที่ได้รับมอบหมาย

- งานสารบรรณ

- งานบริหารงานบุคคล

- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

 

 

 

 

 

 

 

 

   
       

นางสาวสมปอง  ลอยนอก

คนงานประจำโรงเรียน

งานที่ได้รับมอบหมาย

- งานสารบรรณ

- งานการเงิน บัญชี

- งานพัสดุ

- งานคณะกรรมการสถานศึกษา

 

 

 

 

 

 

 

   
       

นางกัณนิกา  สุขเพีย

คนงานประจำโรงเรียน

งานที่ได้รับมอบหมาย

- งานคณะกรรมการสถานศึกษา

- งานบริหารงานบุคคล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
       

นางสาวพวงผกา  จิตวิขาม

คนงานประจำโรงเรียน

งานที่ได้รับมอบหมาย

- งานพัฒนาระบบสารสนเทศ

- งานรายงานผลการปฏิบัติงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

   
       
   

ผู้บริหาร  

   

Fan Page on Facebook  

   

Login Form For Admin  

   

พยากรณ์อากาศ  

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม  

2126247
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
750
327
3545
2118864
8500
44419
2126247

IP ของคุณ: 34.207.152.62
Fri, 15 Feb 2019 23:09:28 +0000
   

ราคาน้ำมัน