top
logo

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

นายก อบจ.ขอนแก่น

 

IMG 4239

นายอนุพล  มาตย์นอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

IMG 4243

นายสุชาติ  วิริยะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

 
กิจกรรมโรงเรียน ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

-วันที่ 16 พฤษภาคม 2559
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559


จำนวนผู้เข้าชม

AmazingCounters.com

Fanpage on facebook

 

เว็บไซต์แนะนำ

Picture1 

60106876

 

 karn 

 

 

 

 

 

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
14 มีนาคม 2559 ...
พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย...
4 มีนาคม 2559...
โครงการการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ระดับชาติ ปีที่ 3
เมือวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559...
กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ศูนย์เครือข่ายการจัดการศึกษา ขอนแก่น - ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2558
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559...
ตัวแทนคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดมาร์ชิ่งความดี ระดับภาค ปีที่ 3
วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559...
กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ-เนตรนารี
เมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2559...
เขียนเมื่อ วันที่ 21/03/2559, 15:37 โดย adminbns
14032559   การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558   เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามและตรวจสอบประเมินภายใน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ของโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ประจำปีการศึกษา 2558...
เขียนเมื่อ วันที่ 21/03/2559, 15:13 โดย adminbns
6-2558   พิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย และปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558   เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวได้จัดกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย และมอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ...
เขียนเมื่อ วันที่ 24/02/2559, 11:26 โดย adminbns
3   โครงการการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ระดับชาติ ปีที่ 3   เมื่อวันเสาร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 นายอนุพล  มาตย์นอก ตำแน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมโครงการการประกวดมาร์ชชิ่งความดี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ระดับชาติ ปีที่ 3 ณ ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์ รามอืนทรา...
เขียนเมื่อ วันที่ 17/02/2559, 15:50 โดย adminbns
17022559    ระเบียบการรับสมัคร   ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) รับสมัคร           วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2559 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รับสมัคร           วันที่ 6 -...
เขียนเมื่อ วันที่ 08/02/2559, 14:19 โดย adminbns
05022559 Share   กิจกรรมการแข่งขันกีฬา ศูนย์เครือข่ายการจัดการศึกษา ขอนแก่น - ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นายอนุพล  มาตย์นอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา ศูนย์เครือข่ายการจัดการศึกษา ขอนแก่น – ชัยภูมิ...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น

bottom
top
 โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ
 ความรู้ทั่วไป

bottom

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 2014. Design by: joomla skins download  Valid XHTML.