top
logo

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

นายก อบจ.ขอนแก่น

 

IMG 4239

นายอนุพล  มาตย์นอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

 
กิจกรรมโรงเรียน ประจำเดือน ธันวาคม 2559

-วันที่ 1 ธันวาคม 2559
พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ


จำนวนผู้เข้าชม

AmazingCounters.com

Fanpage on facebook

 

เว็บไซต์แนะนำ

Picture1 

60106876

 

 karn 

 

 

 

 

 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามโครงสร้าง 4 ฝ่าย ของสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559...
อบจ.หนองบัวลำภู เข้าศึกษาดูงาน โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559...
อบรมการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์
เมื่อวันจันทร์ที่ 7-8 ธันวาคม 2559...
พิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560
ระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2559 ...
เขียนเมื่อ วันที่ 21/12/2559, 15:19 โดย admin
4-2559   เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามโครงสร้างการบริหารงาน 4 ฝ่ายของสถานศึกษา จากคณะกรรมการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ณ โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว   ที่มา:...
เขียนเมื่อ วันที่ 14/12/2559, 15:25 โดย admin
2016-12-21-08-25-52   วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม 2559 สมาชิกสภาจังหวัด ที่ปรึกษาสภาการศึกษา ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและคณะกรรมการสถานศึกษา จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู เดินทางเยี่ยมชมศึกษาดูงานการจัดการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว โดยมี นายคจิตร พงษ์คำพันธ์ สมาชิกสภาจังหวัดขอนแก่น นายสุวิไชย ศรีเสน...
เขียนเมื่อ วันที่ 01/12/2559, 13:37 โดย adminbns
2016-12-01-06-37-13   วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 นายอนุพล มาตย์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว พร้อมด้วยผู้ปกครองร่วมพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพปีที่ 89 ด้วยกิจกรรมทำดีตามรอยพ่อ...
เขียนเมื่อ วันที่ 28/11/2559, 11:13 โดย adminbns
2560   ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2559 นางสาวภิญญาภัสส์  ทิพย์โยธา นางสาวรัติกาล  บุญชัยศิริ และนางสาวสุกัญญา ปิดตาระเต เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ โรงแรมราชาวดีรีสอร์ท อ. เมือง จ. ขอนแก่น   ที่มา:ฝ่ายปกครอง   ประมวลภาพ:...
เขียนเมื่อ วันที่ 11/11/2559, 12:49 โดย admin
2016-11-11-05-49-21   โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้บริหารโรงเรียน คือ นายสุชาติ  วิริยะ รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนทุ่งกุลาประชานุสรณ์ ทางโรงเรียนจึงจัดงานพิธีบายศรี-สู่ขวัญ ขึ้น ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.00 น. ณ...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น

bottom
top
 โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ
 ความรู้ทั่วไป

bottom

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 2014. Design by: joomla skins download  Valid XHTML.