• พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560
 • โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว เข้ารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
 • โรงเรียนบ้านหนองเสี่้ยว เข้ารับการตรวจสอบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
 • คณะผู้บริหาร และคณะครูจากโรงเรียนเทศบาลบ้านป่าเปือยเทพอำนวย เข้าศึกษาดุงาน
 • โครงการอบรม สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย
   

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Prev Next

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560

23-11-2560 Hits:37 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

 พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2560

  เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว จัดพิธีถวายราชสดุดีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 25...

Read more

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว เข้ารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้…

23-11-2560 Hits:33 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว เข้ารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว เข้ารับการนิเทศติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย "ลดเวลาเรียน...

Read more

โรงเรียนบ้านหนองเสี่้ยว เข้ารับการตรวจสอบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ

22-11-2560 Hits:30 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

โรงเรียนบ้านหนองเสี่้ยว เข้ารับการตรวจสอบงานการเงิน การบัญชี และพัสดุ

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี่้ยว เข้ารับการตรวจสอบงานการเงิน การบัญชี...

Read more

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู จากโรงเรียนเทศบาลบ้านป่าเปื่อยเทพอำนวย เข้าร่ว…

14-11-2560 Hits:44 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ต้อนรับ คณะผู้บริหาร และคณะครู จากโรงเรียนเทศบาลบ้านป่าเปื่อยเทพอำนวย เข้าร่วมศึกษาดูงาน

  เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 14.00 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ต้อนรับ คณะผู้บริหาร...

Read more

คณะครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมอบรมสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย

07-11-2560 Hits:48 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

คณะครูระดับปฐมวัย เข้าร่วมอบรมสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2560 คณะครูระดับปฐมวัย โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว เข้าร่วมอบรมสะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย ร่วมด้วยคณะครูระดับปฐมวัย จากโรงเรียนบ้านคูขาด(สถิตย์อุปถัมภ์)...

Read more

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2560

07-11-2560 Hits:55 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี...

Read more

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560

11-09-2560 Hits:188 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อระหว่างวันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ได้กำหนดจัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ระดับปฐมวัย ประจำปีการศึกษา...

Read more

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

31-08-2560 Hits:282 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว โดยนายอนุพล มาตย์นอก...

Read more

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2560

10-08-2560 Hits:201 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

กิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปี 2560

  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว จัดกิจกรรมสัปดาห์อาเซียน ประจำปี...

Read more

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

10-08-2560 Hits:227 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2560

  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี...

Read more

การศึกษาอบรม หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา: 4.0 รุ่นที่ 4

10-08-2560 Hits:213 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

การศึกษาอบรม หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา: 4.0 รุ่นที่ 4

  ระหว่างวันที่ 4 - 17 สิงหาคม 2560 นายอนุพล  มาตย์นอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการศึกษาอบรม...

Read more

การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

04-08-2560 Hits:291 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

การประชุมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559

  เมื่อระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2560 นายอนุพล  มาตย์นอก ตำแหน่ง...

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

04-08-2560 Hits:136 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

  เมื่อระหว่างวันที่ 25 - 26 กรกฎาคม 2560 นายอนุพล  มาตย์นอก ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา...

Read more

ครูสุภาพร และครูรัชริกุลเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อน วิทยฐานะ

25-07-2560 Hits:208 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

ครูสุภาพร และครูรัชริกุลเข้ารับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อน วิทยฐานะ

  นายอนุพล มาตย์นอก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว และนางวนิดา วรุณศรี ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ ร่วมเป็นคณะกรรมการการประเมินข้าราชการเพื่อให้มี/เลื่อนวิทยฐานะ เมื่อวันศุกร์ที่ 14...

Read more

การประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายการจัดการศึกษาท้องถิ่น ขอนแก่น - ชัยภูมิ

11-07-2560 Hits:314 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

การประชุมคณะกรรมการศูนย์เครือข่ายการจัดการศึกษาท้องถิ่น ขอนแก่น - ชัยภูมิ

เมื่อวันอังคารที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.ทางโรงเรียนศูนย์เครือข่ายการจัดการศึกษาท้องถิ่น ขอนแก่น - ชัยภูมิ...

Read more

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

07-07-2560 Hits:304 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2560

  วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 นายอนุพล  มาตย์นอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา นำคณะครู และนักเรียน ร่วมกับชุมชนบ้านหนองเสี้ยว...

Read more

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและร่วมพิธีสวนสนาม

06-07-2560 Hits:351 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

พิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและร่วมพิธีสวนสนาม

  เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและร่วมพิธีสวนสนาม  หลังเสร็จพิธี ลูกเสือ-เนตรนารี...

Read more

โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูม…

05-07-2560 Hits:364 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

โครงการฝึกอบรมการทำดอกไม้จันทน์ เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

  เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฎาคม 2560 ครูน้ำฝน  ปามาฆัง ครูนงลักษณ์  จงเทพ ครูกันย์วิกร  วงษ์ประเสริฐ...

Read more

กิจกรรมรณรงค์วันยาเสพติด และกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2560

29-06-2560 Hits:308 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

กิจกรรมรณรงค์วันยาเสพติด และกิจกรรมกำจัดลูกน้ำยุงลาย ประจำปี 2560

  เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 13.00 น. นายอนุพล มาตย์นอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา...

Read more

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

28-06-2560 Hits:341 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

ประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันพุธที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ณ...

Read more

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560

26-06-2560 Hits:288 ข่าวประชาสัมพันธ์ Admin BNS - avatar Admin BNS

กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560

  วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์...

Read more
   

ข่าวการศึกษา

   

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น

   
   

ผู้บริหาร  

   

Login Form For Admin  

   

ราคาน้ำมัน  

   

พยากรณ์อากาศ  

   

จำนวนผู้เยี่ยมชม  

1144788
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
ทั้งหมด
1781
5753
43308
1063991
91951
190657
1144788

IP ของคุณ: 107.20.115.174
Sun, 17 Dec 2017 07:45:22 +0000