top
logo

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

นายก อบจ.ขอนแก่น

 

IMG 4239

นายอนุพล  มาตย์นอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

IMG 4243

นายสุชาติ  วิริยะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

 
กิจกรรมโรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2559

-วันที่ 11 สิงหาคม 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559


จำนวนผู้เข้าชม

AmazingCounters.com

Fanpage on facebook

 

เว็บไซต์แนะนำ

Picture1 

60106876

 

 karn 

 

 

 

 

 

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 ...
มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24
วันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2559 ...
กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปี 2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559...
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2559
วันที่ 24 มิถุนายน 2559 ...
กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559
วันที่ 16 มิถุนายน 2559 09.00 น. ...
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
ระหว่าง 9 - 12 มิถุนายน 2559 ...
เขียนเมื่อ วันที่ 16/08/2559, 14:16 โดย adminbns
11082559     เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว   ในรายการกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี...
เขียนเมื่อ วันที่ 29/07/2559, 13:44 โดย adminbns
24-2559     เมื่อระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฎาคม 2559 ผอ.อนุพล  มาตย์นอก นำคณะครู และตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม งานมหกรรมการจัดการท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 24 ประจำปี 2559  ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้...
เขียนเมื่อ วันที่ 15/07/2559, 14:35 โดย adminbns
15072559   เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2559 ณ วัดทรงศร ต.วังหิน อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น  โดยเริ่มเคลื่อนขบวนแห่ถวายเทียนพรรษา ณ โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว เข้าสู่หมู่บ้าน และเข้าสู่วัดทรงศร โดยกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจถึงความสำคัญของวันเข้าพรรษา...
เขียนเมื่อ วันที่ 21/06/2559, 14:34 โดย adminbns
16062559   เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยท่านผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว เป็นผู้กล่าวเปิดงานในกิจกรรมครั้งนี้    พิธีไหว้ครู  คือต้องการให้สังคมรับรู้ว่าเราเป็นศิษย์มีครู...
เขียนเมื่อ วันที่ 15/06/2559, 10:48 โดย adminbns
9-12062559   ระหว่างวันที่ 9 - 12 มิถุนายน 2559 ครูรัชริกุล  จงร่วมกลาง ครูนงลักษณ์  จงเทพ ครูนิดติญา  นันภักดี และครูอนุสรณ์  สระทองร้อย เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้และการวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น

bottom
top
 โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ
 ความรู้ทั่วไป

bottom

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 2014. Design by: joomla skins download  Valid XHTML.