top
logo

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

นายก อบจ.ขอนแก่น

 

IMG 4239

นายอนุพล  มาตย์นอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

IMG 4243

นายสุชาติ  วิริยะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

 
กิจกรรมโรงเรียน ประจำเดือน สิงหาคม 2559

-วันที่ 11 สิงหาคม 2559
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559


จำนวนผู้เข้าชม

AmazingCounters.com

Fanpage on facebook

 

เว็บไซต์แนะนำ

Picture1 

60106876

 

 karn 

 

 

 

 

 

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้อนกสถานที่ ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับประถมศึกษา
เมื่อระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2559 ...
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
เมื่อระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2559 ...
การทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2559
เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559...
พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 รอบคัดเลือก
เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ...
เขียนเมื่อ วันที่ 01/09/2559, 15:31 โดย adminbns
31082559   เมื่อระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 2 กันยายน 2559 คณะครู นำนักเรียน เข้าร่วมโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปีการศึกาษา 2559 ระดับประถมศึกษา ณ โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง...
เขียนเมื่อ วันที่ 01/09/2559, 15:24 โดย admin
2016-09-01-08-24-34   เมื่อระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2559 ผอ.อนุพล  มาตย์นอก นายสุชาติ  วิริยะ นางวนิดา  วรุณศรี นางสาวน้ำฝน  ปามาฆัง นางสาวภิญญาภัสส์  ทิพย์โยธา และนางสาวรัชริกุล  จงร่วมกลาง เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ณ...
เขียนเมื่อ วันที่ 01/09/2559, 15:02 โดย admin
27082559     เมื่อวันเสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว เข้าร่วมการทดสอบทักษะการใช้ภาษาอาเซียนเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2559 จำนวน 8 คน ณ โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น   ที่มา:...
เขียนเมื่อ วันที่ 01/09/2559, 14:57 โดย admin
26082559   เมื่อวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ผอ.อนุพล  มาตย์นอก นำคณะครูและตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2559 รอบคัดเลือก ณ...
เขียนเมื่อ วันที่ 16/08/2559, 14:16 โดย adminbns
11082559     เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 ณ สนามกีฬา โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว   ในรายการกิจกรรม เดิน-วิ่ง เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา มหาราชินี...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น

bottom
top
 โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ
 ความรู้ทั่วไป

bottom

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 2014. Design by: joomla skins download  Valid XHTML.