top
logo

ดร.พงษ์ศักดิ์ ตั้งวานิชกพงษ์

นายก อบจ.ขอนแก่น

 

5861

นายอนุพล  มาตย์นอก
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

กรุณากรอก Username และ Password ให้ถูกต้อง

 
กิจกรรมโรงเรียน ประจำเดือน มีนาคม 2560

-วันที่ 2 มีนาคม 2560
สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง


-วันที่ 2 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 60 2560
ชั้นอนุบาล ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559


-วันที่ 3 มีนาคม 60 2560
รับวุฒิบัตรบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ


-วันที่ 6 - 7 มีนาคม 2560
สอบปลายปี ปีการศึกษา 2559


-วันที่ 8 มี.ค. 60 2560
สอบ NT


-วันที่ 9 มีนาคม 2560
เดินทางไกลลูกเสือสำรอง


-วันที่ 9 – 10 มี.ค. 2560
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี


-วันที่13 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2560
ปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559


จำนวนผู้เข้าชม

AmazingCounters.com

Fanpage on facebook

 

เว็บไซต์แนะนำ

Picture1 

60106876

 

 karn 

 

 

 

 

 

กิจกรรมบัณฑิตน้อย และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2559...
กิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุ่มเครือข่ายการจัดการศึกษาท้องถิ่น ขอนแก่น - ชัยภูมิ ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560...
กิจกรรมกีฬาภายใน ประจำปีการศึษา 2559
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560...
งานผ้าป่าสามัคคีและพิธียกช่อฟ้าใบระกา ศาลาการเปรียญ วัดทรงศร
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560...
โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน การเขียนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ประจำปีการศึกษา 2559
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560...
เขียนเมื่อ วันที่ 03/03/2560, 15:16 โดย admin
3032560   เมื่อวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยวได้จัดกิจกรรมพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับชั้นปฐมวัย และมอบเกียรติบัตรนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว โดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายอนุพล  มาตย์นอก เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้...
เขียนเมื่อ วันที่ 20/02/2560, 14:50 โดย admin
20022560   ระเบียบการรับสมัคร ระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) รับสมัคร           วันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  รับสมัคร           วันที่ 6 - 10 มีนาคม 2560 เวลา...
เขียนเมื่อ วันที่ 17/02/2560, 11:10 โดย admin
17022560   เมื่อวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 นายอนุพล  มาตย์นอก ผู้อำนวยการสถานศึกษา และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะวิชาการ กลุมเครือข่ายการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2559 เป็นกลุ่มเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอนแก่น - ชัยภูมิ ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านฝายดินสอ อำเภอคอนสาร...
เขียนเมื่อ วันที่ 09/02/2560, 11:01 โดย admin
9022560   เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน  มีทักษะในการเล่นกีฬา  ซึ่งเป็นการออกกำลังกายที่เสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์แข็งแรง  มีคุณธรรม ...
เขียนเมื่อ วันที่ 30/01/2560, 10:55 โดย admin
2017-02-22-03-55-07 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว ร่วมงานทำบุญยกช่อฟ้าศาลาการเปรียญ วัดทรงศร บ้านหนองเสี้ยว หมู่ 7 ตำบลวังหิน อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น มีการแสดงวงดนตรีพื้นบ้าน(โปงลาง) "ศิลป์หนองเสี้ยว" ผู้บริหารและครูจัดโรงทานอาหารและเครื่องดื่มอย่างหลากหลายทั้งคาวหวานร่วมกับชุมชน...

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ อบจ.ขอนแก่น

bottom
top
 โรงเรียนในสังกัด อบจ.ขอนแก่น
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อ
 ความรู้ทั่วไป

bottom

โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว 2014. Design by: joomla skins download  Valid XHTML.